Istanbulská úmluva: Ohrožení mužů a převýchova dětí dle genderové lobby

Z Atlas konspirací
Přejít na:navigace, hledání

Převýchova dětí podle zásad genderové lobby, ohrožení tradičního modelu rodiny a její faktické zničení, zvýhodňování postavení žen nad muže a zásahy do soukromí jednotlivců, jsou jen malou částí výkladu Instabulské úmluvy, která vzbuzuje mezi konzervativními politiky, médi i veřejností pobouření a tendenci šířit její zavádějící interpretace.

Istanbulská úmluva (Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí) a aspekty, kterých se má dotýkat, se hojně objevují v konspiracích, které tvrdí, že tradiční hodnoty evropských kultur jsou v ohrožení a stejně tak postavení bílých mužů.

V České republice se kontroverze ohledně Úmluvy objevila ve spojení s monsignorem Petrem Piťhou, který ve svém kázání ve svatovítské katedrále na svátek sv. Václava prohlásil, že cílem dokumentu je „uzákonit nesvobodu pod nátlakem mocné skupiny genderistů a homosexualistů“.

Zdroje:

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_OPZ/Vystupy_projektu/brozura_IU.pdf

https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/news/istanbulska-umluva-vzbudila-rozruch-co-vlastne-obsahuje-a-co-se-o-ni-rika/

Domácí zdroje

Server Protiproud: Istanbulská úmluva

Server Arfa: Istanbulská úmluva míří do vlády: Ženský šovinismus ve své nejagresivnější podobě, rakovina tradiční rodiny, děti pod tlakem ideologie, udavačství za odměnu, genderoví imigranti… Exkluzivně: Zákulisní tlaky a pohyby